KORAK 3. ODGOVOR NADLEŽNOG REGIERUNGA

  • Deficitbescheid

  • Urkunde

Deficitbescheid

Na osnovu kompletne dokumentacije kandidata, nadležni organ odlučuje o izjednačavanju diplome, ukoliko postoji određeni deficit, isti se I propisuje u dokumentu I za njega se predviđa izjednačavanje u roku od godinu dana od dana stupanja kandidata na radno mesto.

Propisani deficit je moguće nadoknaditi na dva načina, kroz Anapasungslegranga ili Kentinsprufung.

Da bi kandidat nastavio da prolazi kroz dalji proces zapošljavanja do izdavanja vize, neophodno je da dobije odgovor o deficitu nadležnog Regierung-a koji odlučuje o izjednačavanju diplome.

Ovaj dokument je neophodan za predaju zahteva za vizu Nemačkom konzulatu u Beogradu.

Urkunde

Mogućnost za dobijanje direktnog izjednačavanja diplome, u pokrajini Bayern, moguće je za kandidate koji zadovoljavaju odredjene kriterijume. Što isključivo zavisi od obrade i procene nadležnog Regierunga.

INTERVJU

ZAHTEV ZA NADLEŽNI REGIERUNG

ODGOVOR NADLEŽNOG REGIERUNGA

ZAHTEV ZA VIZU