KORAK 2. ZAHTEV ZA NADLEŽNI REGIERUNG

  • Priprema zahteva za nadležni Regirung

  • Priprema kompletne dokumentacije kandidata

Kada dobijete obaveštenje i ponudu od strane poslodavca za zaposlenje, dužni ste da u roku od 2 dana potvrdite dalju saradnju.

Nakon vaše potvrde o sklapanju saradnje sa poslodavcem i potpisivanja ugovora sa istim, naš tim preuzima na sebe detaljnu pripremu potrebne dokumentacije kandidata za pokretanje Anerkennunga.

Iz dosadašnjeg iskustva, priprema traje od 30-60 dana. Tok pripreme većim delom zavisi od vas samih, koliko brzo i efikasno pribavite vašu dokumentaciju na srpskom koju dalje pripremate uz našu pomoć.

Priprema dokumentacije zahteva pre svega pripremu dokumentacije na srpskom, prevod dokumentacije na nemačkom kod priznatog sudskog tumača i overu prevedene dokumentacije u konzulatu Nemačke u Beogradu za čiju se overu zakazuju termini. Kada dokumentacija prođe kroz predhodno navedenu obradu kao takva je spremna da se pošalje i preda nadležnom Regierungu u Nemačkoj.

Spremnu dokumentaciju iz Srbije, prosleđujemo našem timu u Minhenu koji predaje nadležnom Regirungu. Od dana predaje dokumentacije, obrada Regierunga može trajati od 3-7 meseci, nakon koje svaki kandidat dobija zvanični odgovor o pokretanju Anerkennunga. Više o tome u sledećem koraku.

INTERVJU

ZAHTEV ZA NADLEŽNI REGIERUNG

ODGOVOR NADLEŽNOG REGIERUNGA

ZAHTEV ZA VIZU