Put do sigurnog zaposlenja

Put do sigurnog zaposlenja

Zadatak našeg menadžmenta u Minhenu je da obezbedi saradnju sa odgovarajućim poslodavcima klinika. Baziramo se na konkretne i kvalitetne ponude poslodavaca. Težimo sklapanju saradnje sa poslodavcima koji su spremni da omoguće dobre uslove klijentima koji konkurišu za posao.

Naš tim se i u internom i u eksternom poslovanju bazira na 4C model:

Tim licenciranih savetnika za zapošljavanje sprovodi proces zapošljavanja klijenata koji putem naše agencije dobiju mogućnost zaposlenja.

Današnjicu karakteriše ograničenje resursa:

Ljudski potencijal nije ograničen.