Put do sigurnog zaposlenja

Put do sigurnog zaposlenja

Zadatak našeg menadžmenta u Minhenu je da obezbedi saradnju sa odgovarajućim poslodavcima klinika. Baziramo se na konkretne i kvalitetne ponude poslodavaca. Težimo sklapanju saradnje sa poslodavcima koji su spremni da omoguće dobre uslove klijentima koji konkurišu za posao.

Naš tim se i u internom i u eksternom poslovanju bazira na 4C model:

  • Kompetentnost
  • Predanost
  • Usklađenost
  • Isplativost

Tim licenciranih savetnika za zapošljavanje sprovodi proces zapošljavanja klijenata koji putem naše agencije dobiju mogućnost zaposlenja.

Današnjicu karakteriše ograničenje resursa:

  • Zemlja je ograničena
  • Finansije su ograničene
  • Prirodna bogatstva su ograničena, ali

Ljudski potencijal nije ograničen.

Close Menu