INTERVJU

INTERVJU

ZAHTEV ZA NADLEŽNI REGIERUNG

ZAHTEV ZA NADLEŽNI REGIERUNG

ODGOVOR NADLEŽNOG REGIERUNGA

ODGOVOR NADLEŽNOG REGIERUNGA

ZAHTEV ZA VIZU

ZAHTEV ZA VIZU

OBAVLJANJE INTERVJUA SA POSLODAVCEM I PREVODIOCEM ​

Priprema kompletne dokumentacije kandidata i zahteva za nadležni Regirung

bescheid

UVERENJE DA JE PROCES NOSTRIFIKACIJE ZAVRŠEN

MOGUĆNOST IZDAVANJA VIZE PO UBRZANOM POSTUPKU

INDIVIDUALNI TERMINI

ŠTA DOBIJATE SARADNJOM SA NAMA?

TRAŽENI STRUČNI KADAR IZ OBLASTI MEDICINE:

TRAŽENI STRUČNI KADAR IZ OBLASTI MEDICINE:

Kompletnu podršku u procesu zapošljavanja kandidata pruža Medigal Group HR Tim

KOJE SU MOGUĆNOSTI IZJEDNAČAVANJA DIPLOME KANDIDATA?

U dosadašnjem poslovanju 100% kandidata je uspešno završilo proces Anerkennunga.

USPEŠNO SARAĐUJEMO SA SVIM INSTITUCIJAMA NADLEŽNIM ZA PROCES ZAPOŠLJAVANJA KANDIDATA:

Kompletnu podršku u procesu zapošljavanja kandidata pruža Medigal Group HR Tim

KOJE SU MOGUĆNOSTI IZJEDNAČAVANJA DIPLOME KANDIDATA?

U dosadašnjem poslovanju 100% kandidata je uspešno završilo proces Anerkennunga.

USPEŠNO SARAĐUJEMO SA SVIM INSTITUCIJAMA NADLEŽNIM ZA PROCES ZAPOŠLJAVANJA KANDIDATA: