UPIS U TOKU!
MONTE MEDIGAL

Monte Medigal je ustanova za obrazovanje odraslih osnovna u Beranama.Posjedujemo licencu Ministarstva prosvjete Crne Gore za realizaciju programa obrazovanja odraslih, o kojima možete naći više informacija na našem sajtu.Fokus naše ustanove je na povećanju zaposlenosti i unapređivanju znanja,vještina i kompetencija u cilju lakšeg zapošljavanja,kroz kvalitetni program obrazovanja odraslih.

MONTE MEDIGAL
Slider

Ustanova za obrazovanje odraslih ,,MEDIGAL EDU“ je licencirana za izvođenje sljedećih programa obrazovanja:

Ustanova za obrazovanje odraslih ,,MEDIGAL EDU“ je licencirana za izvođenje sljedećih programa obrazovanja:

KONOBAR/ICA

KONOBAR/ICA

RECEPCIONER/KA

RECEPCIONER/KA

GERONTODOMAĆICA

GERONTODOMAĆICA

IZRAĐIVAČ/ICA JEDNOSTAVNIH UKRASNIH PREDMETA I NAKITA

IZRAĐIVAČ/ICA JEDNOSTAVNIH UKRASNIH PREDMETA I NAKITA

ADMINASTRATOR/KA

ADMINASTRATOR/KA

TURISTIČKI VODIČ/KINJA

TURISTIČKI VODIČ/KINJA

RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR/KA

RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR/KA

POSLOVNO TEHNIČKI/A SEKRETAR/KA

POSLOVNO TEHNIČKI/A SEKRETAR/KA

ASISTENT/KINJA U NASTAVI

ASISTENT/KINJA U NASTAVI

PROGRAM RADA NA RAČUNARU

PROGRAM RADA NA RAČUNARU

PROGRAM ZA UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

PROGRAM ZA UČENJE ENGLESKOG JEZIKA

PROGRAM ZA UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA

PROGRAM ZA UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA

Za uspješnu realizaciju programa obrazovanja D.O.O ,,Monte Medigal“ je sklopio ugovore sa velikim brojem nastavnika,koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa odraslima,kao i savremena nastavna sredstva.

Za programe obrazovanja upisuju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove predviđene programom obrazovanja.

Uslov za upis polaznika je određen svakim pojedinačnim programom obrazovanja odraslih.

U završnom dijelu realizacije programa biće organizovana završna provjera praktične osposobljenosti polaznika (praktičan rad).

Nakon završenog ispita uspješnim polaznicima izdaje se –POTVRDA-UVJERENJE-SERTIFIKAT ,po sprovedenoj provjeri znanja,u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Close Menu