Ustanova za obrazovanje odraslih ,,MEDIGAL EDU“ je licencirana za izvođenje sljedećih programa obrazovanja:

Ustanova za obrazovanje odraslih ,,MEDIGAL EDU“ je licencirana za izvođenje sljedećih programa obrazovanja:

Za uspješnu realizaciju programa obrazovanja D.O.O ,,Monte Medigal“ je sklopio ugovore sa velikim brojem nastavnika,koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa odraslima,kao i savremena nastavna sredstva.

Za programe obrazovanja upisuju se svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove predviđene programom obrazovanja.

Uslov za upis polaznika je određen svakim pojedinačnim programom obrazovanja odraslih.

U završnom dijelu realizacije programa biće organizovana završna provjera praktične osposobljenosti polaznika (praktičan rad).

Nakon završenog ispita uspješnim polaznicima izdaje se –POTVRDA-UVJERENJE-SERTIFIKAT ,po sprovedenoj provjeri znanja,u skladu sa važećim zakonskim propisima.