You are currently viewing Održan je intervju sa nemačkim poslodavcem u Beogradu.

Održan je intervju sa nemačkim poslodavcem u Beogradu.

Posetom poslodavca jedne od najuspešnijih klinika u Minhenu, omogućili smo 6 otvorenih radnih mesta za medicinske sestre.

Leave a Reply