Polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije računovodstveni/a tehničark/ka

OBAVJEŠTENJE: U skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja stručne kvalifikacije (Sl. listCG,broj 13/19)   provjera znanja, vještina i kompetencija kandidata za sticanje stručne kvalifikacije računovodstveni/a tehničark/ka održaće se  30. 09. 2019. godine, u 11:00h u prostorijama Monte Medigal-a.

Leave a Reply