Polaganje ispita za sticanje ključne vještine kurs engleskog jezika, kurs njemačkog jezika i osnove računarske pismenosti.

OBAVJEŠTENJE: Obavještavaju se polaznici da će se  provjera znanja, vještina i kompetencija kandidata za sticanje ključne vještine kurs engleskog jezika održati 08.10.2019 godine u 16:00h, provjera znanja, vještina i kompetencija kandidata za sticanje ključne vještine kurs njemačkog jezika održati 09.10.2019 godine u 16:00 h, kao i provjera znanja, vještina i kompetencija kandidata za sticanje ključne vještine osnove računarske pismenosti održati 11.10.2019 godine u 09:30 u prostorijama Monte Medigal-a.

Leave a Reply