You are currently viewing Intervju

Intervju

U Novembru i Decembru 2018. godine imali smo 6 organizovanih intervjua sa nemačkim poslodavcima u prostorijama naše agencije. Tom prilikom ugovor o radu je dobio veliki broj kandidata.

Leave a Reply